Yngsjö, Nyläggning av vasstak.

 Möllan i Simontorp Säteri. Vasstk och ryggning.


Vedeldad bastu. Hela konstruktionen.


Igelösa. Nyläggning vasstak.

 


Torup, Omryggning, nya nockträ, nya droppbrädor samt
mossborttagning och putsning.


Staffanstorp, Mossborttagning på vassytan samt putsning av skorsten.


Vik,  Omläggning av vasstak.


Igelösa, Omläggning av vasstak.Harlösa/Hjälmaröd, Omryggning.Fränninge, Gamla prästgården, Omryggning.


Lund, Nyläggning av vasstak.


Anklam, Omläggning vasstak, utbyte korsvirke.Bröddarp, Nyläggning av vasstak.


Tillbaka till våra jobb.