Lönhult/Björstorp, Omläggning av vasstak, byte av vindksivor & putsning samt målning av skorsten. Före & efterbilder.


Abbekås, Omläggning av vasstak, byte av vindskivor, samt renovering av skorstenar. Före & efterbilder.


Tryde-Mölla, Omläggning av vasstak och ryggning. Före & efterbilder.


 

Abbekås, Omryggning, renovering av skorstenarm nya droppbrädor och mossbarttagning. Före & efterbilder.


Äsperöd, Omryggning, nya nockträ och mossborttagning. Före & efterbilder.


Hassle Bösarp, Omryggning, målning av skorsten & mossbarttagning. Före & efterbilder.


Norra Vram, Nyläggning av vasstak. Före & efterbilder.

Tillbaka till Våra jobb.