2012

Arild, nyläggning och invändig renovering. (Klicka på bilden för att se före och efter)


Jonstorp, omläggning. (Klicka på bilden för att se före och efter)


Ingelstorp, mossborttagning och ryggning. (Klicka på bilden för att se före och efter)


Oslunda, nyläggning av vasstak. (Klicka på bilden för att se före och efter)


Viken, ryggning. (Klicka på bilden för att se före och efter)