Ekarps Stråtak & Bygg arbetar för att allt handlande inom företaget samt dess färdiga produkter ska vara så miljöanpassade som möjligt.

Ekarps Stråtak & Bygg samt dess medarbetare är de som alltid sätter miljön i fokus såväl yrkesmässigt som privat. Detta innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer och oss själva att hela tiden hitta nya och bättre miljöanpassade sätt att verka.