Ekarps Stråtak & Bygg utför nyläggningar, omläggningar, omryggningar och reperationer av vass- eller halmtak.

Då det inte finns några normer för taktäckning i Sverige följer vi det holländska täckarskråets kvalitetsnormer (se längre ner). Detta kombinerat med yrkesskicklighet och högt ställda krav på oss själva samt våra leverantörer gör att vi kan ge Er som kund 10 års garanti på utfört arbete.

Ibland förknippar man stråtak med brandfara. Men tack vare nya hjälpmedel och ny teknik, skruvtaksteknik, får man en betydligt högre brandsäkerhet än tidigare. Detta gör att försäkringsbolagen idag inte skiljer på stråtak och andra yttertakskonstruktioner.
Genom att binda vassen eller halmen direkt i takunderlaget (t.ex. råspont) som är täckt med vindtät duk (t.ex. underlagspapp eller brandsäker duk) förhindrar man syretillförsel under stråna.
Vid läggning på läkt kan man använda Sepatec brandduk som brandhämmare. Detta är en väl beprövad och dokumenterad teknik som fördröjer brandförloppet in i huset med ca 45 minuter. Ekarps Stråtak & Bygg är en av få certifierade firmor i landet som har rätt kunskap av att montera Sepatec brandduk.

Kvalitetsnormer:

1. Vassen ska vara ettårig, rak, torr och utan ogräs.

2. Läktavstånd max 300 mm c/c och ordentligt förankrad.

3. Vassen fixeras mellan läkt och elförzinkad 5 mm järnstav med 1 mm rostfri bindtråd. Samma standard används för skruvtak.

4. Bindningsavstånd ca 200 mm.

5. Takets tjocklek skall vara 300 mm vid första bindningen och ca 260 mm räknat 800 mm från nock.

6. Slitytan skall vara ca 120 – 140 mm. För godkänt resultat minst 90 mm.

Beräknad livslängd på ett vasstak från Ekarps Stråtak & Bygg är ca 40 – 60 år. För halmtak beräknas livslängden vara ca 20 – 45 år.

Vid ryggning av nock använder vi råghalm. Vi rekommenderar att ryggningen görs om vart femte till åttonde år.