Konstruktionsdetaljer i tegel och trä utförda med historiska metoder.Vik, OmryggningDuveke, Ishuset, mossborttagning, ryggning och putsning.Bröddarp, Omryggning, putsning av skorsten, nya droppbrädor vid skorstenarna samt mossborttagning.Sandby mosse, Lagning av vasstak med utländska influenser


Hököpinge Kyrkby, Nyläggning av vasstak.Vellinge, Omryggning, mossborttagning, putsning & lagning av skorsten. Samt byte av solbrädor.Duveke, Mossborttagning, putsning och lagning samt utbyte av droppbrädor.Kumlatofta, mossborttagning


 

Vomb, Nyläggning av vasstak.V. Ingelstad, Omryggning och nya nockträ på boningshusetVomb, Omryggning, nya nockträ ochdroppbrädor.

Tillbaka till Våra Jobb